Informacje kontaktowe

 

Dane spółki

Business Education Network Sp. z o.o.
al. Marcina Kromera 51A,
51-163 Wrocław

Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0001030494, NIP 8952256030, nr REGON 525067176, kapitał zakładowy 25000,00 zł.

 

Dane kontaktowe

E-mail: info@benedunetwork.com

Telefon: +48 794 999 899